Menu

Forskning inom humor

 

När det kommer till forskningsvärlden inom humor, så är det rätt etablerat och finns mycket att läsa om detta ämne. Det finns som sagt en hel del studier inom ämnet humor och hur människor reagerar när man får sig ett gott skratt av någons uttalande. Uppbyggnaden av humorn som man brukar diskutera en hel del, har så långt bak i tiden studeras redan av bland annat Aristoteles (I dennes poetik som finns i del 5). Det har även studerats i större spektrum av bland annat Arthur Schopenhauer. När det kommer till Robert Heinlein, som var en science fiction författare, menade han på att humorn härstammar från något som vi brukar kalla för smärta, medan en annan forskare vid namn Isaac Asimov, menade att antiklimaxen brukar vara i hjärtat av humorn. Det Isaac menade med detta är att de saker som är oviktiga brukar få en större vikt, samt betydelse, än de andra vikt/betydelse vanligtvis skulle få istället. Mer om ämnet humor och dess forskningsvärld kan läsas här.

Det finns även andra personer som är rätt omtalade kring humor och dessa är:

  • Raymond Gibbs
  • Michael Billig
  • Herbert Clark
  • Victor Raskin
  • Willibald Ruch
  • Eliot Oring
  • Salvatore Attardo

Cartoon spy inspector with red burberry looking with a big eye through huge magnifying glass smiling and closing one eye

Det som kännetecknas mest för dessa personer är att det håller på med studier av humorn från det lingvistiska, samt psykolingvistika synsättet. Även om det är så att många forskare har försökt att övertrycka humorns negativa samt positiva effekt, har en del forskare, främst Billig, menat på att humorn kan också användas för grymhet samt att det kan vara ett sätt att använda sig av detta för att skapa samhällsförtryck.

De allmänna teorierna som finns kring humor, har i första hand använt sig av analogier som en utgångspunkt i sitt sätt att skapa dessa teorier. Arthur Koestler var det första forskaren i tidigt fält, som såg till att identifiera humor där människans kreativitet såg till att använda strukturanläggning för att på så sätt kunna skapa en helt ny mening. Med det sistnämnda menar man att konst samt vetenskap var de andra områdena av tre totalt.

Det man kan säga är att det finns mycket forskning om just humor och vad det innebär, samt hur det påverkar en människa. Därför är det som med allt annat, att man ska läsa det med en nypa salt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

pinstagram